Karbon Ayak İzini Hesapla;

Gelecek İçin

Yeşil Bir Adım At!

Hesaplamaya Başla

Uluslararası Standartlara uygun hızlı hesaplama modülümüz ile kurumsal/bireysel karbon ayak izini hesapla, gelecek için
Yeşil Bir Adım At!

Enerji tüketiminin önceki senelere göre %40 oranında artış gösterdiği günümüzde, enerjinin %80’i fosil kaynaklı üretim tesislerinden sağlanıyor. Fosil kaynakların kullanımı her geçen gün iklim değişikliğine sebep olmakta. 2015 yılının sonunda Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Paris Konferansında tüm ülkeler tarafından mutabık kalınan anlaşmaya göre küresel ısınmanın 100 yılın sonunda 2 derece ile sınırlandırılmasına karar verildi.

Karbon ayak izi, Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin karbondioksit (CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır. Karbon ayak izi azaltma işleminden önce karbon ayak izi hesaplaması yapılmalıdır. Karbon ayak izinin nasıl ve ne kadar azaltılacağı tam olarak bilinmemektedir. Hesaplama ardından emisyon kaynakları incelenerek alternatif çözümler ile karbon ayak izinin azaltılması mümkündür.