Hesaplamalarımız uluslararası standartlara uygun ortalama değerler baz alınarak yapılmaktadır

01/10

Yemek Alışkanlıklarınızı
Tanımlar Mısınız?02/10

Atıklarınızı geri dönüştürüyor musunuz?
(Plastik, metaller, cam, kağıt ve karton)


03/10

Elektrik tüketim miktarınız aylık
ortalama ne kadardır? (TL)


04/10

Doğal gaz tüketim miktarınız
aylık ortalama ne kadardır? (TL)


05/10

Geçtiğimiz yıl toplam kömür tüketim
miktarınız ne kadardı? (ton)


06/10

Ayda kaç kez kargo hizmeti kullanıyorsunuz
(getir, banabi vb. uygulamalar da dahil)?


07/10

Geçtiğimiz yıl kişisel amaç ile kaç adet
iç hat uçuşu gerçekleştirdiniz?
(Gidiş - dönüş 2 uçuş olarak hesaplanmalıdır.)


08/10

Geçtiğimiz yıl kişisel amaç ile
kaç adet dış hat (kendi kıtanız
ölçeğinde) uçuşu gerçekleştirdiniz?
(Gidiş - dönüş 2 uçuş olarak hesaplanmalıdır.)


09/10

Günlük olarak kişisel amaçlı
seyahatlerinizde en çok kullandığınız
ulaşım aracını belirtiniz?
10/10

Kişisel aracınızın yakıt türünü belirtiniz?